Katarina Gentzel Sandberg är en mycket erfaren kommunikatör som arbetat med kommunikation och marknadsföring i mer än 25 år. Katarina arbetar idag på Gullers grupp och har just utkommit med boken: Strategisk improvisation för effektiv kommunikation, som hon skrivit tillsammans med Jesper Falkheimer.

I detta avsnitt redogör Katarina för begreppet strategisk improvisation. Vi resonerar om definitioner, tillämpning och avgränsningar kopplat till begreppet och drar paralleller till kommunikation och andra områden. Följ med på ett samtal om mod, begränsningar och oplanerade semesterresor.

I avsnittet refererar Katarina också till boken: Improvisation and the Theatre av Keith Johnstone.