Häng med på ett fördjupat samtal där vi resonerar om övningar och utvärdering.

Möt Mathias Garhed, Nationell utvärderare som arbetar med att genom övningar öka polismyndighetens krishanteringsförmåga. Mathias är beteendevetare som blev polis i början av 2000 och arbetar idag med utbildning-, övning- och utvärderingsfrågor.

Favoritcitat: ”If you don´t make mistakes, you´re not working hard enough problems” /Frank Wilczek, Nobelpistagare 2004 i fysik.

  • 03.06 “Ska vi öva eller snacka?”
  • 09.30 Syftet med att öva
  • 17.24 Ska man öva mot det svåraste som sällan händer eller mot det ”vanligaste”?
  • 26.53 Utvärdering består av mer än bara den diskussion som ofta sker direkt efter övningen
  • 29.35 Vad är After Action Review?
  • 41.38 Övar vi för svårt?
  • 50.45 Vad kan det privata näringslivet lära av polisens sätt att bedriva övning och utbildning?