I detta avsnitt samtalar jag med Helena Wallberg kring pedagogiskt ledarskap, motivation och samarbete. Vi talar om ansvar, betyg och lärosituationen i största allmänhet.

Helena driver idag bloggen specialpedagogen och kommer snart ut med en ny bok: Återkoppling för utveckling . Med ett stort engagemang för lärande och pedagogik har Helana fördjupat sig i flertalet områden inom pedagogiken med mycket fokus mot bedömning och motivation.
Tidigare har Helena också skrivit: Formativ bedömning i praktiken.
Ett citat som dröjer sig kvar från vårt samtal när vi kom in på området samarbete är: ”alla elever är allas elever”. Mycket eftersträvansvärd tanke.

Innehåll

1.09 Vem är Helena Wallberg?

2.30 Vad är pedagogiskt ledarskap?

20.10 Helena utvecklar sina tankar kring Motivation

27.38 Vad är skillnaden på en metod och en strategi?

41.42 Formativ bedömning

53.00 Vikten av samarbete

Referenser
Pihlgren Ann S (2013), Det tänkande klassrummet, Liber
Hattie John (2014), Hur vi lär, Natur och Kultur
Rozental Alexander och Wennersten Lina (2014), Dansa på deadline, Natur och kultur
Hejlskov Elvén Bo (2014), Beteendeproblem i skolan, Natur och Kultur