I utbildningspoddens andra avsnitt träffar vi Martin Bergqvist och samtalar om feedback som pedagogiskt verktyg. Martin resonerar om tips och fallgropar när det kommer till feedback.

Martin Bergqvist är verksamhetsutvecklare på Polismyndigheten och har tidigare arbetat som universitetspedagogisk utvecklare på Stockholms universitet.

Referenser

Nicol, D. J., & Macfarlane-Dick, D. (2006). Formative assessment and selfregulated learning: a model and seven principles of good feedback practice. Studies in Higher Education, 31(2), 199-218.

HATTIE J (2009) Visible Learning; a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement London; Routledge

Laurillard, D. (2012). Teaching as a design science: Building Pedagogical patterns for learning and technology. New York and London: Routledge.

Bjørndal, C. R. P. (2005) Det värderande ögat. Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. Stockholm: Liber.