006 Vad är strategisk improvisation?

Katarina Gentzel Sandberg är en mycket erfaren kommunikatör som arbetat med kommunikation och marknadsföring i mer än 25 år. Katarina arbetar idag på Gullers grupp och har just utkommit med boken: Strategisk improvisation för effektiv kommunikation, som hon skrivit tillsammans med Jesper Falkheimer.

I detta avsnitt redogör Katarina för begreppet strategisk improvisation. Vi resonerar om definitioner, tillämpning och avgränsningar kopplat till begreppet och drar paralleller till kommunikation och andra områden. Följ med på ett samtal om mod, begränsningar och oplanerade semesterresor.

I avsnittet refererar Katarina också till boken: Improvisation and the Theatre av Keith Johnstone.005 Övning ur en utvärderares perspektiv

Häng med på ett fördjupat samtal där vi resonerar om övningar och utvärdering.

Möt Mathias Garhed, Nationell utvärderare som arbetar med att genom övningar öka polismyndighetens krishanteringsförmåga. Mathias är beteendevetare som blev polis i början av 2000 och arbetar idag med utbildning-, övning- och utvärderingsfrågor.

Favoritcitat: ”If you don´t make mistakes, you´re not working hard enough problems” /Frank Wilczek, Nobelpistagare 2004 i fysik.

  • 03.06 “Ska vi öva eller snacka?”
  • 09.30 Syftet med att öva
  • 17.24 Ska man öva mot det svåraste som sällan händer eller mot det ”vanligaste”?
  • 26.53 Utvärdering består av mer än bara den diskussion som ofta sker direkt efter övningen
  • 29.35 Vad är After Action Review?
  • 41.38 Övar vi för svårt?
  • 50.45 Vad kan det privata näringslivet lära av polisens sätt att bedriva övning och utbildning?


004 Ett samtal om lärandekultur och vikten av att prova nytt

Avsnitt nummer 4 är ett samtal med John Olofsson, säkerhetsansvarig för kulturförvaltningen i Stockholms Stad. John har förflutet inom Räddningsverket och räddningstjänsten och brinner för krisledningsfrågor och utbildning.

I samtalet refererar John till Paul Watzlavik, samt boken: The Checklist Manifesto av Atul Gawande.

Under samtalet filosoferar vi fritt utifrån temat: lärandekultur och förändring. Ljudkvalitén är en aning ojämn men det är bara att vrida upp volymen så kommer du inte missa något 🙂 Avsnittet handlar om allt från förändring till lärande och konstsim!

Innehåll

2.20 Vad är lärandekultur?
5.18 Modet att vara sårbar
9.13 Machokultur och hjältar
15.05 Förändring
24.52 Erfarenheter från konstsim
30.20 Utforskande övning som metod
45.42 Att improvisera
55.30 Sammanfattning


003 Pedagogiskt ledarskap och motivation

I detta avsnitt samtalar jag med Helena Wallberg kring pedagogiskt ledarskap, motivation och samarbete. Vi talar om ansvar, betyg och lärosituationen i största allmänhet.

Helena driver idag bloggen specialpedagogen och kommer snart ut med en ny bok: Återkoppling för utveckling . Med ett stort engagemang för lärande och pedagogik har Helana fördjupat sig i flertalet områden inom pedagogiken med mycket fokus mot bedömning och motivation.
Tidigare har Helena också skrivit: Formativ bedömning i praktiken.
Ett citat som dröjer sig kvar från vårt samtal när vi kom in på området samarbete är: ”alla elever är allas elever”. Mycket eftersträvansvärd tanke.

Innehåll

1.09 Vem är Helena Wallberg?

2.30 Vad är pedagogiskt ledarskap?

20.10 Helena utvecklar sina tankar kring Motivation

27.38 Vad är skillnaden på en metod och en strategi?

41.42 Formativ bedömning

53.00 Vikten av samarbete

Referenser
Pihlgren Ann S (2013), Det tänkande klassrummet, Liber
Hattie John (2014), Hur vi lär, Natur och Kultur
Rozental Alexander och Wennersten Lina (2014), Dansa på deadline, Natur och kultur
Hejlskov Elvén Bo (2014), Beteendeproblem i skolan, Natur och Kultur


002 Med feedback som verktyg för lärande

I utbildningspoddens andra avsnitt träffar vi Martin Bergqvist och samtalar om feedback som pedagogiskt verktyg. Martin resonerar om tips och fallgropar när det kommer till feedback.

Martin Bergqvist är verksamhetsutvecklare på Polismyndigheten och har tidigare arbetat som universitetspedagogisk utvecklare på Stockholms universitet.

Referenser

Nicol, D. J., & Macfarlane-Dick, D. (2006). Formative assessment and selfregulated learning: a model and seven principles of good feedback practice. Studies in Higher Education, 31(2), 199-218.

HATTIE J (2009) Visible Learning; a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement London; Routledge

Laurillard, D. (2012). Teaching as a design science: Building Pedagogical patterns for learning and technology. New York and London: Routledge.

Bjørndal, C. R. P. (2005) Det värderande ögat. Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. Stockholm: Liber.001 Flygande papperskorgar och tankar från en drakbåt

I utbildningspoddens första avsnitt intervjuas Lena Norrman om roliga och tänkvärda utbildningssituationer. Tillsammans med Mats diskuteras lärarens roll för att fånga elevernas intresse och få dem att minnas information från lektionerna. Dessutom pratar vi om att vara mottaglig för nya lärdomar och färdigheter.

Lena Norrman är strategisk kreatör och entreprenör. Grundare av Lekhagen och kommunikationsbyrån Gnå.

1.08 Tankar från biologilektioner med läraren Lennart

9.06 En situation från det verkliga livet i en drakbåt

18.16 Lenas viktigaste tips för att lyckas i förberedelserna inför en utbildningssituationDriven av WordPress & Tema av Anders Norén